Wednesday, February 5, 2014

Dalam mengurus syarikat saya menggunakan lima langkah asas ini, ianya berulang-ulang hingga selesai dan mewujudkan satu yang baru. 

Anda nak ikut ::

1. Anda perlu memilih bisnes yang betul.

2. Anda perlu mendelegasikan kerja.

3. Anda perlu memilih pengurus yang betul untuk bisnes anda.

4. Memberi motivasi kepada staf

5. Menyelesaikan masalah pengurusan mengikut keadaan.

Ulang dari langkah pertama.

No comments: