Sunday, April 6, 2014

Terbang seperti burung

Jika berniaga, anda perlu rajin macam burung, keluarnya awal pagi mencari makan dan pengalaman. pulangnya lewat petang.

No comments: